Godt Havemiljø - Såderup vandværk

Såderup Vandværk
Gå til indhold
Andelsselskabet
Såderup Vandværk
Pesticidfri have

På hjemmesiden www.mst.dk, er der mange gode råd til, hvad man kan gøre, for ikke at bruge gift i haven - gift, som desværre kan være med til forurene drikkevandet. Vandrådet i Nyborg Kommune har på møde 28.05.2019 besluttet af opfordre vandværkernes forbrugere og andre haveejere til at undlade at bruge sprøjtegifte (pesticider). Årsagen hertil er, at der i mange vandværksboringer i de seneste år er fundet flere forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter af pesticider. Vi vil stoppe denne udvikling og beder om jeres hjælp. Hvis blot en dråbe sprøjtegift når grundvandet, kan det gøre 10 millioner liter drikkevand ubrugeligt. En ny boring koster over 500.000 kr. og selv om vi finder vand, er det ikke sikkert, at det er egnet til drikkebrug. Det er således meget bekosteligt og vanskeligt, ja nogle gange umuligt at skaffe uforurenet drikkevand - og det er jer forbrugere, som kommer til at betale. Vi håber, at vandværkerne også i fremtiden kan levere rent drikkevand, og at I vil hjælpe os hermed ved at undlade at bruge sprøjtegifte. Du kan hente gode tips i pixibogen Pesticidfri-have.pdf

Kontakt
Formand
Flemming Thybo
Hovmarken 2
5540 Ullerslev
Mobil: 2326 4362
formand@saaderupvand.dk

Vandværkspasser:
Nito-Tek A/S
Hestehaven 27
5260 Odense S
6598 1230

Claus Hundebøl - 2789 0321
Tilbage til indhold